750 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE KARGO BEDAVA
SÜRDÜRÜLEBİLİR VE ORGANİK ÜRETİM

Aydınlatma Metni

Organickid olarak müşterilerimizin, üyelerimizin ve site ziyaretçilerimizin kişisel verilerinin hukuka uygun olarak işlenmesine son derece önem veriyoruz. İşbu Aydınlatma Metni, uhdemizde bulunan kişisel verilerin şeffaf bir şekilde işlenmesi amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) kapsamında hazırlanmıştır. 

Organickid markası, Teksmark Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Teksmark Tekstil) markasıdır. Teksmark Tekstil ise Topkapı İplik Grubu çatısı altında yer alan şirketlerimizden birisidir. Organickid markası adı altında işlenilen kişisel verilerin veri sorumlusu Teksmark Tekstildir. 

 

İşlemiş olduğumuz kişisel verilerinizin hangileri olduğu ve bu verileri hangi amaçlarla işlediğimiz, bu verilerin paylaşıldığı üçüncü kişiler, haklarınız ve bizimle iletişime geçebileceğiniz yöntemlere ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.  

 

Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir: 

Kimlik Bilgileri: Ad soyad, cinsiyet, doğum tarihi, TCKN. 

İletişim Bilgileri: Adres, telefon numarası, elektronik posta adresi, sosyal medya iletişim bilgileri (Üyelik girişi için üçüncü taraf kimlik doğrulama sistemleri kullanmanız durumunda). 

Müşteri İşlem Bilgileri: Sipariş ve fatura bilgileri, sipariş notları, sepete ve istek listesine eklenen ürün bilgileri, ödeme bilgileri, talep ve şikâyet bilgileri, müşteri yorumları, talep ve şikâyet bilgileri. 

Finans: IBAN Bilgileri (Alışverişlerinizi havale veya EFT ile yapmanız durumunda alınır. Kredi kartı ile işlem yapmanız durumunda kredi kartı bilgileriniz, Şirketimizde veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamakta ve saklanmamaktadır. Kredi kartı ödemesine yönelik tüm işlemler Organic Kid ödeme sayfası ara yüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında 128 bit özel Secure Sockets Layer (SSL) şifreleme yöntemi ile gerçekleşmesi sağlanmaktadır.)

İşlem Güvenliği: Dijital ortamlarda sunulan ürün veya hizmetlerimizden faydalandığınız sırada oluşturmuş olduğunuz internet sitesi üyelik adı ve parola bilgileri, sitemizi ziyaret eden ziyaretçilerimizin internet protokol adresi (IP), ziyaret bilgileri, üyelik paneli giriş çıkış bilgileri. 

Pazarlama Bilgileri: Alışveriş geçmişi bilgileri, üyelik bilgileri, çerez kayıtları.

 

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

 Organickid, internet sitesi aracılığıyla üye olan, ürün satın alan, ürün değerlendirmesi yapan, iletişim formu vasıtasıyla şirketimize ulaşan müşterilerimizin verilerini; bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,  faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, mal hizmet alış ve satış süreçlerinin yürütülmesi, mal ve hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi, ürün ve hizmetlerin pazarlama ve pazarlama analiz süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçları ile işlemektedir.

Kişisel Verilerinizi Nasıl ve Hangi Hukuki Sebebe Dayanarak Elde Ediyoruz? 

Kişisel verileriniz Organickid internet sitesini ziyaret etmeniz, sitemize üye olmanız veya üçüncü taraf kimlik doğrulama sistemleriyle (Ör: Facebook) üye girişi yapmanız, alışveriş yapmanız, sitemizde bulunan iletişim formunu doldurmanız, elektronik veya elektronik olmayan iletişim araçlarını kullanarak Şirketimize ulaşmanız durumunda işlenir. 

Şirketimiz, kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan; kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası için veri işlemenin zorunlu olması, veri sorumlusunun hukuki sorumluluğunu yerine getirmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel veri işlemenin zorunlu olması, veri sorumlusunun meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması ve açık rıza şartlarının olması durumunda işlemektedir.

 

Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarıyoruz? 

Şirketimiz veri sorumlusu sıfatıyla elde ettiği verileri 6698 sayılı Kanun'un 8. maddesinde sayılan hukuki gerekçeler kapsamında paylaşabilmektedir. Şirketimiz söz konusu paylaşımları, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ve yönetim faaliyetlerinin yürütülebilmesi amaçları ile yapmaktadır.

Yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan verilerle sınırlı olarak; hissedarlara, insan kaynakları, muhasebe, bilgi işlem ve saklama hizmetleri, satış operasyon vb. konularda destek hizmeti alınan grup şirketlerine, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, Şirket’in akdi veya kanuni yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla iş birliği yaptığı kuruluşlar: örneğin kargo şirketleri, hukuk büroları, mali danışmanlar, bankalar, reklam, arşivleme, yer sağlama vb. konularda hizmet aldığı kişi ve kuruluşlar ile Şirket’in iş ilişkisi içinde olduğu diğer kişi ve kuruluşlara da kişisel veriler aktarılabilmektedir.

 

Kişisel Veri Sahibi Olarak Hangi Haklara Sahipsiniz? 

Şirketimiz nezdinde kişisel verileri olan kişiler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen bütün haklara sahiptir. Kanunun 11. maddesi çerçevesinde ilgili kişi Şirketimize başvurarak kendisi ile ilgili; 

- Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

- Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

- Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

- Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Şirketimize Nasıl Başvurabilirsiniz? 

6698 sayılı Kanun'un 11. maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereği aşağıdaki yöntemlerden biri ile iletebilirsiniz. Talebinize 6698 sayılı Kanun'un 13. maddesi gereğince 30 gün içerisinde ücretsiz cevap verilecektir. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde anılan Tebliğde belirlenen ücret dışında bir ücret talep edilmeyecektir.  

Başvurularınızı KVKK İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak formu elden teslim ederek, noter vasıtasıyla, KEP adresinizle veya Tarafınızca şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan e-posta ile yapabilirsiniz. 

Başvurucu, kimliğini ispat edecek olan belge ve dokümanlarla beraber başvuruda bulunacaktır. Başvurularınızda ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, TCKN, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon, varsa faks numarası ve talep konusu yazılması zorunludur. Bu belgelerin teyidi yapılamadığı takdirde olumlu yanıt verilmeyecektir.

 

Teksmark Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Adres: Hadımköy Mah., Elvan Sk., No: 6-8 34555, Arnavutköy, İstanbul, Türkiye

Telefon: +90 212 866 1700

E-Posta: info@organickidwear.com

Kep Adresi: teksmarkas@hs02.kep.tr

Web: www.teksmark.com.tr